Main Page

From Icarrpg

Čítate slovenský preklad RPG hry Icar. Zatiaľ sa pracuje na knihe Elements 3.5 (Elementy), ktorá obsahuje základné pravidlá Icaru.

Po jeho ukončení budú (dúfam ;) nasledovať ďalšie preklady, predovšetkým Strings (Struny - príručka pre Pána hry) a Society (Spoločnosť - kultúrno-historické pozadie hry Icar).


Status prekladu / State of the Translation:

[*****,*****,*****,-----,-----|-----,-----,-----,-----,-----] 
30% 


Prezrite si Predslov a tí, ktorí už Icar poznáte, pozrite si Zoznam zmien od poslednej verzie príručky Elementy (pred 3.5)


temp_agot

[edit] Obsah

01 - Predslov
02 - Zoznam zmien
03 - Icar
04 - Čo potrebujete na hru
05 - Čo je Icar?
06 - Kruhy a disky
07 - Tvorba postavy
08 - Krok 1: Koncept
09 - Krok 2: Odchýlky
10 - Krok 3: Štatistiky
11 - Krok 4: Schopnosti
12 - Akademické schopnosti
13 - Životné schopnosti
14 - Liečebné schopnosti
15 - Technické schopnosti
16 - Pracovné schopnosti
17 - Krok 5: Tvorba postavy
18 - Krok 6: Bojové kombá na blízko
19 - Krok 7: Telo a brnenie
20 - Krok 8: Záťaž
21 - Krok 9: Dramatické body
22 - Krok 10: Psychoteatriká
23 - Prehľad tvorby postavy
24 - Boj
25 - Boj na blízko
26 - Streľba
27 - Hacking
28 - Pokročilý hacking
29 - Vesmírny boj
30 - Epilóg
31 - Index
32 - Referencia - Strom schopností
33 - Referencia - Zoznam schopností
34 - Pohyby v boji na blízko
35 - Referencia - Boj na blízko

Personal tools