Referencia - Zoznam schopností

From Icarrpg

Schopnosť Diagram Začiatok Epocha Tréning Požiadavky
Akrobacia Životné Presun Presun 1 Autodidaktická nič
UI Technické 3 Inštruktor Gaia - systémy, Automaty - systémy (see rules)
Akarakské umenie Životné 2 Inštruktor Pouličný boj, Akrobacia
Starožitnosti Akademické 2 Inštruktor História
Architektúra Akademické 2 Inštruktor Grafika, Kolónia - poznatky
Astrometria Akademické 2 Inštruktor Fyzika
Automaty - dizajn Technické 3 Inštruktor Automaty - systémy
Automaty - poznatky Technické Dôvtip Duša 1 Inštruktor nič
Automaty - systémy Technické 2 Inštruktor Automaty - poznatky
Boj na motorke Úlohy 2 Inštruktor Pilot motorky
Pilot motorky Úlohy Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Biológia Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Bionika - dizajn Liečebné 5 Inštruktor Bionika - systémy
Bionika - poznatky Liečebné Dôvtip Duša 1 Inštruktor nič
Bionika - systémy Liečebné 4 Inštruktor Bionika - poznatky, Surgery
Biotkanivá Liečebné 5 Inštruktor Bionika - systémy
Splynutie Životné 2 Autodidaktická Znalosť ulice
Botanika Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Chémia Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Kolónia - dizajn Technické 3 Inštruktor Kolónia - systémy
Kolónia - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Kolónia - systémy Technické 2 Inštruktor Kolónia - poznatky
Tovar Životné 2 Inštruktor Obchod
Radca Životné Dôvtip Duša 1 Inštruktor Empatia
Boj krížnikov Úlohy 2 Inštruktor Pilot krížnika
Pilot krížnika Úlohy Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Zjednávanie (pouličné) Životné Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Diagnóza (med) Liečebné 2 Inštruktor Liečenie - základy
Ekopolitika Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Autodidaktická nič
Empatia Životné Dôvtip Duša 1 Autodidaktická nič
Energia - dizajn Technické 3 Inštruktor Energia - systémy
Energia - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Energia - systémy Technické 2 Inštruktor Energia - poznatky
Výbušniny Akademické 2 Inštruktor Chémia
Boj (pouličný) Životné Boj Presun 1 Autodidaktická nič
Potravinárstvo Akademické 2 Inštruktor Botanika, Biológia
Falšovanie Životné 2 Inštruktor Grafika
Gaia - dizajn Technické 3 Inštruktor Počítače - systémy
Hackovanie Gaie Technické 3 Inštruktor Počítače - dizajn
Gaia - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Gaia - systémy Technické 2 Inštruktor Počítače - poznatky
Boj gravov Úlohy 2 Inštruktor Pilot gravu
Pilot gravu Úlohy Dôvtip Presun 1 Inštruktor nič
Gun Fu Úlohy 2 Inštruktor Ľahká streľba, Pouličný boj
Ťažká streľba Úlohy Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Boj ťažkých gravov Úlohy 2 Inštruktor Pilot ťažkého gravu
Pilot ťažkého gravu Úlohy Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
História Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Autodidaktická nič
Stelesnenie Akademické 2 Autodidaktická Eskamotérstvo
Výsluch Životné 2 Inštruktor Presviedčanie, Empatia
Zastrašovanie Životné 2 Autodidaktická Presviedčanie
Žurnalizmus Akademické 2 Autodidaktická História
Jazyk Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Autodidaktická nič
Právo Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Autodidaktická nič
Ľahká streľba Úlohy Dôvtip Presun 1 Autodidaktická Biológia, Botanika
Makroekológia Akademické 2 Inštruktor Fyzika
Makromechanika Akademické 2 Inštruktor nič
Mechasys - dizajn Technické 3 Inštruktor Jazyk
Mechasys - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor Mechasys - poznatky
Mechasys - systémy Technické 2 Inštruktor Mechasys - systémy
Liečenie - základy Liečebné Dôvtip Duša 1 Inštruktor nič
Liečenie - diagnóza Liečebné 2 Inštruktor Liečenie - základy
Liečenie - chirurgia Liečebné 3 Inštruktor Liečenie - diagnóza
Prejav Akademické 2 Autodidaktická nič
Presviedčanie Životné Dôvtip Duša 1 Autodidaktická nič
Fyzika Akademické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor Podfuk
Zlodej Životné 2 Autodidaktická nič
Boj v silovom brnení (SB) Úlohy 2 Inštruktor Pouličný boj
Používanie silového

brnenia (SB)

Úlohy Presun Presun 1 Inštruktor Silové brnenie (SB)
Boj v klietke Životné 2 Inštruktor Pouličný boj
Výskum Technické 2 Inštruktor Gaia - poznatky
Lezenie po stenách Životné 2 Autodidaktická Akrobacia
Podfuk Životné 2 Autodidaktická Zjednávanie, Znalosť ulice, Jazyk
Lákanie Životné 2 Autodidaktická Štýl, Empatia
Tichý tieň Životné 2 Autodidaktická Utajenie
Eskamotér Životné Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Socioekonomika Akademické 2 Inštruktor Ekopolitika
Vesmírna loď - dizajn Technické 3 Inštruktor Vesmírna loď - systémy
Vesmírna loď - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Vesmírna loď - systémy Technické 2 Inštruktor Vesmírna loď - poznatky
Utajenie Životné Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Pouličný boj Životné Boj Presun 1 Autodidaktická nič
Znalosť ulice Životné Dôvtip Duša 1 Autodidaktická nič
Štýl Životné Dôvtip Duša 1 Autodidaktická nič
Dramatickosť Akademické Dôvtip Duša 1 Inštruktor nič
Obchod Životné Dôvtip Presun 1 Autodidaktická nič
Vozidlo - dizajn Technické 3 Inštruktor Vozidlo - systémy
Vozidlo - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Vozidlo - systémy Technické 2 Inštruktor Vozidlo - poznatky
Zbraň - dizajn Technické 3 Inštruktor Weapon - systémy
Zbraň - poznatky Technické Dôvtip Dôvtip 1 Inštruktor nič
Zbraň - systémy Technické 2 Inštruktor Weapon - poznatky<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
Personal tools