Zoznam zmien

From Icarrpg

Tvorba postavy: Vylepšené obrázky. Začlenenie príkladu. Pridané alternatívne štatistiské systémy.

Upravené: zložitosť schopností, získavanie schopností, potreba inštruktora. Upravené stromy schopností. Zmenená začiatočná úroveň pre schopnosti epochy vyššej ako 1.

Pridané nové schopnosti: Jazyk, Prednes, Rail Fighting, Gun fu, Ohrozovanie, Technické schopnosti automatov, Výskum, Bioweave, Umelá inteligencia, Používanie silového brnenia, Boj v silovom brnení

Zmazané schopnosti: Solitorizmus, Hudba, Kompozícia, Akademické->Veda->Energia, Pilot /Boj na obežnej dráhe, Orbitálne vedomosti/systémy/dizajn.

Informácie o postave: pridané tabuľky príkladov výšky / hmotnosti

Rozvoj postavy: zmenené úrovne rolových bodov a ich použitie

Letecký boj: pridané pravidlá straty kontroly

Nová oblasť pravidiel: Hackovanie Gaie.

Nová oblasť pravidiel: Vesmírny boj.

Aktualizácia: Oddelené karty pre vesmírny boj. Prepísané pravidlá kvôli zrozumiteľnosti.

Nová črta: Obsah


Verzia: 3.5.5

Dátum vydania: 11. September 2006

Predchádzajúca uvoľnená verzia: 3.44 Alfa (August 2005)

Známe problémy v tejto verzii: Žiadne doteraz známe, prosím, ohláste akékoľvek autorovi

Webstránka: [www.icar.co.uk]

Komunita: [www.chomisis.net/icarfora/]

Autor: Rob Lang

Kontaktný email: [roblang@icar.co.uk]

Copyright: 1990-2005. Robert I W Lang

Personal tools