Referencia - Strom schopností

From Icarrpg

Jazyk -------\\---------- Žurnalizmus
Právo     \\--------- Prejav
História --------------- Starožitnosti
Grafika -----------\\--- Falšovanie
..................  \\
.Kolónia-poznatky. ---\\- Architektúra
..................
Dramatickosť ----------- Dvojník
Ekopolitika ------------ Socioekonomika
Botanika -------\\-\\----- Potravinárstvo
         \\-\\---- Genetika
Biológia ---------\\----- Makroekológia
Fyzika ---------\\------- Makromechanika
         \\------ Astrometria
Chémia ----------------- Výbušniny
Pilot motorky ------------- Boj na motorke
Pilot gravu --------------- Boj gravov
Pilot ťažkého gravu ------- Boj ťažkých gravov
Pilot krížnika ------------ Boj krížnikov
Používanie SB ---------/--- Boj s SB
..............    /
.Pouličný boj. ------X
..............    \\
Ľahká streľba ---------\\--- Gun Fu
Ťažká streľba
Pouličný obchod ----------------- Tovar
Zjednávanie (pouličné) -----\\ 
.......           \\
.Jazyk. -----------------/----\\-- Podfuk
.......         /
Znalosť ulice ---------/--------- Splynutie
Pouličný boj --------------\\----- Boj v klietke
Akrobacia ---------\\--------\\---- Akarakské umenie
          \\------------ Lezenie po stenách
Utajenie ------------------------ Tichý tieň
Eskamotér ----------------------- Zlodej
Štýl ----------------/----------- Lákanie
Empatia ------------<------------ Radca
Presviedčanie ---\\---\\----------- Výsluch
         \\-------------- Zastrašovanie
Kolónia ------- Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
Vesmírna loď -- Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
Vozidlo ------- Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
Energia ------- Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
Zbraň --------- Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
                    /- Hackovanie
Gaia ---------- Poznatky \\-- Systémy --<-- Dizajn
             \\- Výskum   \\
Automaty ------ Poznatky --- Systémy /---- Dizajn
Mechasys ------ Poznatky --- Systémy ----- Dizajn
Liečenie (základy) --/- Diagnóza ---- Chirurgia ---\\
..........     /                \\
.Biológia. --------/                 \\
..........                      \\
Bionika (poznatky) ------------------------------------\\- Bionika (systémy) -\\-- Bionika (dizajn)
                                       \\- Biotkanivá
Personal tools