Krok 1: Koncept

From Icarrpg

Koncept je všeobecným opisom a definíciou postavy. Koncept definuje to, čím je postava a ako by mohla reagovať na určité situácie. Koncept môže byť založený na postave z filmu alebo knihy a mal by byť špecifikovaný tak, aby ste si vedeli postavu predstaviť. Koncept nie je spísaný na karte postavy, keďže sa používa hlavne na jej tvorbu.

Koncept postavy by sa mal vzťahovať na prostredie, v ktorom budete hrať. Niektoré koncepty sa do určitého prostredia hodia viacej, ako iné. Postavu z Pána prsteňov by ste napríklad hrali vo vesmírnom prostredí dosť ťažko.

Dobrým spôsobom tvorby konceptu je vziať si dve postavy z filmu alebo televízie a spojiť ich dohromady, čím vytvoríte niečo zaujímavé. Výsledok bude asi vyžadovať úpravy, aby čo najlepšie zapadol do prostredia Icaru, ale táto dodatočná práca sa pravdepodobne vyrovná tvorbe postavy od piky.

Napríklad si vezmite Johnyho Mnemonica a pána Oceana z Dannyho Jedenástky. Nekompromisný podnikový zamestnanec, ktorý sa dostane do každého trezoru, ktorý si vyhliadne.

Naša vzorová postava (John Smith) bude používať jeden z možných konceptov z príručky herného prostredia Vesmírnych zberačov. Koncept našej postavy je uvedený napravo v rámčeku.


Image:010 - elements 3p5 anchorage R lower bar.jpg

graviautá nie sú až tak potrebné, ale každý ich chce


[edit] Kostra a koncept

Kostra je balíkom štartovacích schopností, vybavenia a pozadia vývoja postavy, ktorú si hráč vyberá pri tvorbe konceptu. Kostry sú v podstate ekvivalentom tried v iných herných systémoch. Najlepšie je premyslieť si najprv koncept a potom podľa neho vybrať vhodnú kostru postavy, skúsení hráči však môžu tvoriť obe zložky postavy súčasne. Ak pre koncept vašej postavy neexistuje vhodná kostra, použite vytvorené kostry ako vodítko pri návrhu vlastnej kostry a prediskutujte ju s Pánom hry.

Personal tools