Epilóg

From Icarrpg

Počas rozličných verzií
hry stále vystupuje jeden
aspekt, ktorý stále zostáva
rovnaký: štruktúra,
pomocou ktorej môžu hráči
pridávať svojej postave
určitosť. Argument "voľná hra
verzus pravidlá" bude vždy
pokračovať, sú totiž ľudia
ktorí veria, že voľná hra
je pravým hraním role, akonáhle
do príbehu pridáte pravidlá,
stane sa z neho hádzanie kockami.
Iní veria, že bez pravidiel
by svet a hra boli neuveriteľne
vykonštruované a v podstate
predvídateľné: s niektorými
pánmi hry nie je nič
ponechané na náhodu.
Musí byť medzi nimi
vytvorený kompromis. Hra, v ktorej
môžu hráči hrať svoje role
použitím karty postavy ako
nástroja na pomoc definovať,
čo chcú hrať. Na druhej strane
by pravidlá nikdy nemali byť
použité na obmedzovanie hrania rolí.

Tieto pravidlá majú
pomôcť špecifikovať veci, ktoré
nie sú intuitívne. Ktorá bionická
žena môže bežať rýchlejšie
ako Linford Christie?
Aké poškodenie spôsobí
moderná zbraň? Ustrelí mi
ruku? Toto všetko sú prípady,
v ktorých je potrebné číslo
kvôli porovnaniu zámerov
a preto je tu uvedený
systém pravidiel.


Toto je koniec
Elementov.

Personal tools