Tvorba postavy

From Icarrpg

Image:008_-_elements_3p5_droid_half_page.jpg

Droid Mk 3


Postavy sú imaginárni ľudia, ktorých hráč používa na interakciu s herným svetom. Postava je v podstate samostatný herný nástroj, ktorý môže byť vylepšovaný, vybavený a tiež zabitý.

Základnými vlastnosťami postáv v Icare sú:

  • Štatistiky
  • Úchyľky
  • Schopnosti
  • Trup

Štatistiky sú prirodzené vlastnosti postavy, ako jej sila, rýchlosť behu alebo ich múdrosť. Úchylky postavy definujú jej osobnosť, či je napríklad vznetlivý alebo utiahnutý, trpezlivý alebo nepokojný a podobne. Schopnosti sú zase zoznamom vecí, ktoré postava dokáže vykonávať. Zahŕňajú napríklad lietanie na gravitačných vozidlách, opravu zbraní alebo vyjednávanie na trhu. Trup postavy zaznamenáva telesný stav a objem poškodenia, absorbovateľný pred stratou končatiny alebo dokonca smrťou.

Tvorba postavy môže byť spočiatku náročná, ale nebojte sa počiatočných nedokonalostí vašej postavy. Icar umožňuje postupný rozvoj postavy pri získavaní skúseností a riešení problémov a nových výziev.

V nasledujúcich sekciách pre ilustráciu všetkých krokov vytvoríme novú postavu. Použijeme prostredie Vesmírnych zberačov (odporúčané), ktoré si môžete stiahnuť z internetovej stránky hry.

John Smith
Samostatný idealista.
V 18 rokoch odišiel John zo školy. Ignoroval tak radu svojich rodičov nájsť si prácu ako opravár na vesmírnej stanici.
Hľadal dobrodružstvo, chcel vidieť hviezdy a voľne medzi nimi lietať. Je omámený týmito predstavami a romantikou
medzihviezdneho cestovania bez akýchkoľvek myšlienok na krutú realitu. John je naivný a jeho ignorácia je preňho blahom. Ľahko si vytvára priateľov a je veľmi otvorený. Keďže má technické zázemie, použijeme preňho kostru Technika kolónie zberačov.

Tvorbu postavy môžeme rozdeliť na nasledovné kroky:

Personal tools