Krok 3: Štatistiky

From Icarrpg

Contents

Štatistiky predstavujú fyzické a psychické atribúty postavy. V hre Icar je ich päť: Boj, Presun, Telo, Duša a Dôvtip. Každá štatistika môže dosahovať hodnotu od 1 do 10. Hodnota 1 je pre ľudí minimálnou hodnotou a 10 je pre nich hodnotou maximálnou. Ľudským priemerom je 4 (aj keď štatisticky by to bolo 5.5). Preto bude väčšina postáv as nad priemernou ľudskou hodnotou. Ak je postava nejakým spôsobom vylepšená (napríklad bionikou), môžu sa tieto hodnoty vyšplhať aj nad ľudské maximum. Existujú dva spôsoby určenia štatistík postavy, náhodný a bodový. Je na rozhodnutí Pána hry, či vám voľbu metódy umožní.

[edit] Náhodný systém

Pri každej štatistike sa hádže k10. Keď sú nahádzané všetky štatistiky, môže hráč medzi nimi presunúť maximálne 3 body. To mu umožňuje udržať si nad tvorbou postavy určitú kontrolu. Tento systém je omnoho rýchlejší ako bodový systém tvorby štatistík, ale na druhej strane hráča pri prispôsobení postavy obmedzuje.

[edit] Bodový systém

Náhodne vytvorené postavy nie sú tým pravým orechovým, ak chcete vytvoriť postavu, šitú na mieru. Nemusí sa vám totiž podariť nahádzať štatistiky napríklad pre nervózneho šialenca so zbraňou v ruke. Namiesto toho použite 28 bodov a rozdeľte ich medzi 5 štatistík. Žiadna nemôže mať vyššiu hodnotu ako 10, alebo menšiu ako 1. Môžete ich rozdeliť napríklad nasledovne: Boj: 10 Presun: 10 Telo: 6 Duša: 1 Dôvtip: 1

Toto je príklad typického bojovníka s veľkými svalmi a malým mozgom. Je múdre mať štatistiky trošku vyváženejšie, pretože v budúcnosti sa vám napríklad tieto budú zlepšovať iba ťažko.

[edit] Iné systémy

Nasleduje niekoľko ďalších možností tvorby štatistík:

Hoďte 5x k10, spočítajte výsledky a použite ich na rozdelenie medzi štatistiky.

Hoďte 5x k10 a rozhodnite sa, ktorý výsledok ku ktorej štatistike priradíte.

Teraz si rozoberme 5 štatistík v hre Icar podrobne: Boj, Telo, Presun, Duša and Dôvtip.


Image:013 - elements 3p5 man.jpg

nikto by nečakal
čoho sa dočkal

[edit] Boj

Boj je schopnosť postavy bojovať. Patrí sem fyzická schopnosť, ako aj prirodzená zdatnosť postavy v boji. Je najčastejšie používaná pri boji zblízka, ale taktiež pri určovaní iniciatívy. Štatistika nezahŕňa to, ako silno do niečoho udriete, ale len to, ako dobre to urobíte. Hodnota boja 1 značí človeka, ktorí bojuje ako vyľakané dieťa. Hodnota 10 naopak ukazuje na veľmi schopného bojovníka, akým je napríklad Bruce Lee.

[edit] Telo

Telo predstavuje odolnosť postavy. Určuje váhu, ktorú dokáže postava uniesť (viď Záťaž nižšie), ako tvrdo dokáže niečo/niekoho udrieť, ako odolná je voči jedom (ako napríklad alkohol) a ako je fyzicky veľká. Telo 1 značí nevyvinutého slabocha a 10 bude označovať veľkého kulturistu.

[edit] Presun

Presun ovláda rýchlosť postavy. Patrí sem vzdialenosť, akú dokáže postava počas ťahu prejsť a tiež pravdepodobnosť získania iniciatívy počas boja. Pri kráčaní Presun určuje počet prejdených metrov za ťah (3 sekundy). Viac o pohybe nájdete v sekcii Boj.

[edit] Duša

Duša vyjadruje životnú silu postavy a psychickú odolnosť. Postava s nízkou hodnotou duše sa ľahko naľaká a má problém vysporiadať sa s násilnými alebo brutálnymi scénami. Postava s vysokou dušou si strach uvedomuje, ale nie je ním poháňaná. Neúspech pri hodoch na dušu môže vyvolať u postavy paniku.

[edit] Dôvtip

Dôvtip je meradlom inteligencie a všímavosti. Ak je vysoký, je postava schopná všimnúť si viacero detailov a tiež nadprirodzených náznakov (nápoved od Pána hry). S nízkym dôvtipom si nevšimne ani tie najokatejšie indikácie a bude mať problémy logicky premýšľať o problémoch.

[edit] Kostry a štatistiky

Niektoré kostry, obsahujúce aj štatistiky, sú poskytované s ich odporúčanými hodnotami. Tieto znamenajú, že napríklad pre Telo by mala postava s touto kostrou mať hodnotu minimálne 5, alebo pre Dôvtip hodnotu 4. Hlavným cieľom je totiž pomôcť vytvorenej postave prežiť. Postava, zameraná na boj, bude s nízkym hodnotením svojich bojových schopností asi len ťažko niekoho mlátiť bez veľkej úhony. Hráč sa však môže sledovaním iného cieľa rozhodnúť tieto hodnoty nepoužiť a preto sú len odporúčané.

Personal tools