Kruhy a disky

From Icarrpg

V Icare zistíte, že čísla sú reprezentované kruhmi a diskami. Tento systém môže na prvý pohľad vyzerať zložito, ale dá sa do neho dostať relatívne rýchlo. Zámerom bolo totiž spraviť kartu postavy čo najmenej podobnú konvenčným tabuľkám.

Väčšina čísiel v Icare sa zaznamenáva na diskoch. Sú to ciferníky s číslami po okraji. Umiestnením rozličných tvarov na ciferník môžete vyjadriť akékoľvek číslo.


Image:004 - shapes.jpg

Image:005 - elements 3p5 igniter small.jpg

odpáliť z diaľky


Ako je zobrazené vyššie, štvorce reprezentujú stovky, kruhy desiatky a trojuholníky jednotky. Kombináciou tvarov potom môžete docieliť číslo až do 999.

Disk reprezentuje určitý aspekt objektu. To zahŕňa štatistiky postáv (Telo, Presun atď.), modifikátory zásahu zbraňou na určitú vzdialenosť alebo rýchlosť auta. Disk (príklad nižšie) pozostáva z dvoch prstencov, vnútorného a vonkajšieho. Umiestnením trojuholníkov, kruhov a štvorcov do vonkajšieho prstenca znázorníte originálnu hodnotu a vo vnútornom prstenci vyjadríte modifikovanú hodnotu.


Príklad vľavo ukazuje disk s aspektom “M”. Tento aspekt má originálnu hodnotu 10 (kruh na vonkajšej strane disku) a 125 ako súčasnú (alebo modifikovanú) hodnotu. Táto je vyjadrená štvorcom na 1 (pre 100), kruhom na 2 (pre 20) a trojuholníkom na 5 (pre 5). Keď ich sčítate, dostanete výsledných 125.

Personal tools