Čo potrebujete na hru

From Icarrpg

Táto kniha nie je jedinou podmienkou hrania Icaru, obsahuje totiž iba základné pravidlá. Sú oddelené od herného prostredia (umiestnenia alebo „výpravy“), aby ste si mohli najvhodnejší príbeh a podmienky vybrať sami. Preto potrebujete:


Elementy (táto kniha)
Spoločnosť (herné zázemie)
knihu prostredia (odporúčam prostredie Vesmírni zberači)


Pre všetky nové skupiny v Icare sú Zberači doporučeným prostredím. Vovedú totiž Pána hry spolu s hráčmi do systému Icaru s minimálnymi problémami.

Na stránkach Icaru nájdete omnoho viac kníh na stiahnutie, medzi iným opisy technológie, bioniky a iných prostredí.

Personal tools