Referencia - Boj na blízko

From Icarrpg

Contents

[edit] Pouličný boj

10: V kombe môže byť viac ako 3 pohyby.

20: Môže za sebou nasledovať viac 2-bodových kombo pohybov.

30: Možnosť používať zbrane. Nový kombo pohyb v boji na blízko: Kopanie na zemi (útok). Ak užívateľ leží na zemi a má kopací pohyb, môže ho použiť, ako keby stál na nohách.

40: Možnosť rozdeliť útoky na viac protivníkov.

50: Nový kombo pohyb v boji na blízko: Opak držania (útok). Ak je užívateľ držaný, akýkoľvek útok môže byť zmenený na Opak držania. Namiesto uvoľnenie sa situácia otočí a použivateľ následne drží svojho protivníka.

60: Presné údery: Pri použití zbrane na blízko umožňujú používateľovi vybrať si pri úspešnom útoku miesto zásahu.

70: Kotúľanie sa ležmo. Ak je používateľ na zemi (leží), je možné sa pri úspešnom bojovom hode vyhnúť útokom.

80: Nový kombo pohyb v boji na blízko: Znovuozbrojenie (obrana). Musí nasledovať za odzbrojením. Je účinný len pri zbraniach na blízko, ak má používateľ prázdne ruky. Používateľ vezme protivníkovi zbraň a môže ju v ďalšom ťahu použiť.

90: Nové kombo pohyby v boji na blízko: Úder a Kop z otočky (útok). Ako normálne kopy a údery, len nemôžu byť blokované.


[edit] Boj v klietke

20: Zastrašovací štýl. Schopnosť bojovať v klietke je sama osebe odstrašujúca. Pri hode na iniciatívu musí protivník od svojho hodu odčítať dušu bojovníka v klietke.

30: Šikmé bloky. Bloky proti zbrani nespôsobujú poškodenie, len omráčenie.

40: Improvizuj 1/3 boja, namiesto 1/4.

50: Odrazový mostík. Postava nemusí kvôli vstávaniu na konci ťahu hádzať na Presun.

60: Boj na podlahe. Môže kopať a udierať aj pri ležaní.

70: Štart vo vzduchu. Prvý pohyb pri začiatku boja v akomkoľvek kombe začína vo vzduchu (z kopu sa stane kop vo vzduchu), čím sa zdvojnásobí omráčenie.

80: Chytenie úderu. Ak protivník udiera a postava pri svojom útočnom údere zvíťazí, úder protivníka je chytený a protivník je v nasledujúcom ťahu držaný.

90: Tlakové body. Ak je protivník bez brnenia, normálne údery a kopy udeľujú rovnaké poškodenie, ale ako omráčenie. Poškodenie je aplikované len na trup.


[edit] Gun Fu

10. Rýchle tasenie. Schopnosť vytasiť pištoľ a strieľať v jednom ťahu.

20. Nový kombo pohyb v boji na blízko: Presmerovanie strely (Obrana). Ak sa nachádzate v tesnej blízkosti niekoho, kto chce strieľať, môžete premiestniť zbraň, aby protivník strieľal na niekoho iného. Tento pohyb by sa nemal pridávať do komba, ale namiesto toho automaticky nahrádza blok.

30. Nový kombo pohyb v boji na blízko: Reverz (Obrana). Pridáva sa do komba. Musí nasledovať po úspešnom odzbrojení. Používateľ reverzu nesmie držať zbraň. Reverz musí kombo ukončiť. Na konci tohoto komba používateľ drží zbraň protivníka v tesnej blízkosti.

40. Nový kombo pohyb v boji na blízko: Strieľajúci kop (Útok). Môžete namiesto kopnutia vystreliť z držanej zbrane. Len jedenkrát počas ťahu. Výsledok zásahu riešte rovnako ako pri kope.

50. Môžete vystreliť z 2 pištolí naraz. Pre streľbu musíte použiť túto schopnosť.

60. Môžete v jednom ťahu nabiť pištol aj z nej vystreliť.

Nový kombo pohyb v boji na blízko: Nabytie pri úhybe (Obrana). Pri vykonávaní tohoto manévru (v boji na blízko) môžete nabiť jednu pištol.

70. Nový kombo pohyb v boji na blízko: Rozloženie (Obrana). Ak ste v boji na blízko s niekým, kto drží zbraň (zatiaľčo vy nie), môžete mu ju rozložiť. Je potrebný tiež hod na zbraňové systémy. Nemusí nasledovať po inom pohybe.

80. Môžete počas ťahu nabiť 2 pištole.

90. Nepretržité pištole: pri použití 2 pištolí. Pri streľbe z jednej môže byť druhá nabíjaná.


[edit] Akarakské umenie

10: Je povolených 6 pohybov v kombe.

20: Rýchle tasenie meča. V jednom ťahu môžete tasiť meč a použiť ho.

30: Duálne kombá. Ak bojujete s 2 protivníkmi, každé kombo môže byť vedené na jedného protivníka. Môžete vykonať na rozličných nepriateľov rozličné kombá.

40: Počas bitky môže byť jeden pohyb v kombe zmenený na iný. Môžete to spraviť len raz počas jedného komba.

50: Nový kombo pohyb v boji na blízko: Dych vetra (Útok). Môžete ho v kombe vykonať iba ako prvý pohyb v improvizácii. Postava odtlačí protivníka od seba a na zem bez jeho zranenia, pričom môže z bitky utiecť alebo v ďalšom ťahu spôsobiť poškodenie. Vyžaduje úspešný bojový hod. Ak zlyhá, môže postava ďalej improvizovať.

60: Prispôsobivý. Aj pri držaní môžete útočiť ale počas útoku sa nemôžete uvoľniť.

70: Kombo na päť nepriateľov. V jednom ťahu môžete bojovať s piatimi rozličnými protivníkmi pomocou 5 odlišných komb. Každé kombo riešte osobitne.

80: Komplexná improvizácia. Môžete improvizovať až 5 pohybov.

90: Dva meče. Môžete použiť dva tvrdené meče (hardlight swords) a spôsobiť dvojnásobné poškodenie.


Meno Cena Omráčenie Poznámky
Úder 1 Telo
Kop 2 2 x Telo
Úder hlavou 1 2 x Telo Musí nasledovať za obranným pohybom.
Oslobodenie 1 20% Udelenie telesného poškodenia. Predchádzajúcim pohybom musí byť Držanie.
Prišliapnutie 1 2 x Telo Cieľ musí ležať na zemi.
Podrazenie 1 nič Pošle cieľ na zem.
Vstatie jednorazová žiadna Postava sa postaví.
Uvoľnenie jednorazová žiadna Zrušenie držania.
Držanie 1 nič Cieľ je zadržaný, kým ho útočník nepustí, alebo sa sám neuvoľní.


Meno Cena Poznámky
Blok 1 Zastavenie útokov rukou. Poškodenie pri použití proti zbraniam.
Uhnutie 2 Úplné vyhnutie sa útoku.
Odzbrojenie 1 Odňatie zbrane protivníkovi.
Personal tools