Krok 2: Odchýlky

From Icarrpg

Odchýlky predstavujú osobnosť postavy, to, čo ju odlišuje od ostatných. Odchýlky postavy sa zaznamenávajú na Kruhu odchýlok (viď vpravo). Kruh je vytvorený z viacerých charakterových čŕt. Protikladné črty stoja v kruhu na opačných stranách. Napríklad na jednej strane je to Ohnivý, na opačnej strane Chladný. Kruh odchýlok nájdete na prednej strane karty postavy.

Kruh odchýlok vypĺňajte tak, že zafarbíte maximálne 5 políčok z niektorej črty, pričom sa hodnoty protikladných čŕt do tohto čísla započítavajú. To znamená, že ak máte hodnotu črty Ohnivý 5, musí byť hodnota jej protikladnej črty Chladný 0. Nižšie je uvedený príklad vyplneného kruhu odchýlok a sú vyplnené iba 4 črty.

Image:011 - Deviant cut.jpg

Štedrý a Sebecký sú protikladné črty a táto postava je len trošku viac sebecká, ako štedrá. Na druhej strane je určite viac čestnejšia, ako nečestná, keďže má hodnotu črty Čestný 4. Pozrime sa na kruh odchýlok pre našu postavu Johna Smitha. Je vyplnený v podstate pre milú osobu, ktorá je mierne naivná a jednoducho rozdráždená.


John Smith


Tip: Pri tvorbe kruhu odchýlok si vyberte jednu alebo dve črty, ktoré vašu postavu definujú najlepšie. Priraďte im hodnoty 4 a 5, potom priraďte ostatným črtám hodnoty 2 a 3. Sústredenie sa na niekoľko silných povahových čŕt je zo začiatku jednoduchšie.

Vo všeobecnosti sú príjemné povahové črty na pravej strane kruhu a nepríjemné črty na ľavej.

Ak sa vám nepodarí správne rozdelenie na prvý krát, nie je to nič katastrofálne. Kruh odchýlok môže byť totiž počas hry upravený použitím rolových bodov. Tým je vyjadrená určitá postupná zmena správania postavy počas jej vývoja a nových zážitkov. Teraz by ste mali mať základ postavy pripravený.

Personal tools