Main Page

From Emsl

[edit] Kodanikuühiskonna areng 2008-09

Siin wikis paneme koos kokku ettekannete teese 9. märtsil Riigikogus toimuva kodanikuühiskonna arengu arutelu jaoks (kolme komisjoni ühisistung)


** Istungit saab jälgida reaalajas http://www.riigikogu.ee/live/otse.asx **


Keskkonna kasutamine:

 • Kommentaare/täiendusi/mõtteid saab sisestada, valides sobival lehel paremal servas lingi [edit] või [redigeeri].
 • Kasutajakonto loomine ei ole kohustuslik.

[edit] Arutatavad teemad

 1. EKAKi rakendamisest ja sektorite koostööst
 2. Kaasamine
 3. Ühenduste suutlikkus ja tugistruktuurid
 4. Rahastamine ja teenuste delegeerimine
 5. Kodanikuharidus
 6. Vabatahtlik tegevus
 7. Sotsiaalne ettevõtlus
 8. Riigi ja kirikute koostööst
 9. Integratsioon

[edit] PÄEVAKAVA

Riigikogu põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik istung – ülevaade Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tööst EKAKi rakendamisel (jaanuar 2008 – detsember 2009)

Aeg: 9. märts 2010 kell 14.00 – 16.30, Ruum: Toompea lossi konverentsisaal, Osalejad: põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni liikmed ja külalised (50)

14:00-14:05 Avasõna ja töökorra tutvustamine Väino Linde, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

14:05-14:15 Siim Kiisler, regionaalminister

14:15-14:25 Alari Rammo Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Sissejuhatus EKAK rakendamisest (~10 min)

14:25-15:45

Hille Hinsberg Riigikantseleist ja  Liia Hänni e-riigi Akadeemiast. Kaasamine ja osalusdemokraatia. (~10 min)

Agu Laius SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist. Ühenduste suutlikkus ja tugistruktuurid (~10 min)

Annika Uudelepp Poliitikauuringute Keskusest PRAXIS. Rahastamine ja teenuste delegeerimine (~10 min)

Mall Hellam Avatud Eesti Fondist. Kodanikuharidus (~10 min)

Tuulike Mänd Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusest. Vabatahtlik tegevus (~10 min)

Mart Kuusk Heateo SA. Sotsiaalne ettevõtlus. (~10 min)

Ruudi Leinus Eesti Kirikute Nõukogust. Riigi ja kiriku koostöö (~10 min)

Tanel Mätlik, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed. Integratsioon kodanikuühiskonna vaatepunktist (~10 min)

15:45-15:50 Urmas Reinsalu, Riigikogu EKAKi toetusrühma esimees, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

15:50- 15:55 Peeter Kreitzberg, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

15:55- 16:25 Küsimused ettekandjatele ja sõnavõtud

16:25- 16:30 Kokkuvõte

Personal tools