Marko Polo

From Slp

Marko Polo

Marko Polo (po italijanski Marco Polo, 1254 - januar' 1324) bil italijanski torgovec i izsledovatel'. On putoval s svoji otec i tetak v Kitaj pod dinastija Juan'. Marko Polo stal pervi Evropejčik, ktori putoval na Jedvabni Put'. On napisal kniga ob svoji putovanja i on stal proslaveni medžu Evropejčiki. Soglosno ih mnenja, jego istoriji bili mnogo interesne i neobične, oni nikogda slušali ob take vešči. Za to l'udi bili rozdelene na tamte, ktore verili k nemu i tamte, ktore ne.

Nektore naučniki mislijut, čo Marko Polo šel v Kitaj, no on ne šel v vse ine mesta opisovane v jego kniga.

Jest' igra vodno polo, k ktora dali imeno od Marko Polo i ktora deta často igrajut v basen.

Personal tools