Υμηττός

From Greektv

Γεωγραφικές συντεταγμένες: 37.959 N, 23.818 E

Image:Imittos.jpg

3665988.jpg

ΔΙΑΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
21 UHF ET1.png 16_9_logo_small.png Nicam_Digital_Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png

22 UHF

dvb-t.png

NOVA.png ert Stereo_small.png    
ert Stereo_small.png
NOVACINEMA1.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png lock.png
NOVASPORTS1.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png lock.png
23 UHF CHANNEL9.png   10 KW LINK.png
24 UHF ALPHA.png Stereo_small.png teletext_small.png 10 KW LINK.png
25 UHF MEGA.png Stereo_small.png teletext_small.png 10 KW LINK.png
26 UHF MAKTV.png Stereo_small.png teletext_small.png 5 KW LINK.png
27 UHF ALTER.png Stereo_small.png teletext_small.png 10 KW LINK.png
28 UHF CNN.png teletext_small.png   ASTRA_1.png
29 UHF STAR.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png 5 KW LINK.png
31 UHF ET3.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png
32 UHF THLEASTY.png teletext_small.png LINK.png
35 UHF NICKELODEON.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png LINK.png
38 UHF ANT1.png Nicam_Digital_Stereo_small.png teletext_small.png 10 KW LINK.png
39 UHF RikSat.png teletext_small.png 10 KW HELLASSAT.png
40 UHF EXTRA_3.png Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png
41 UHF SPORT_TV.png Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png
43 UHF TV5MONDE_EUROPE.png 16_9_logo_small.png teletext_small.png Hotbird.png
44 UHF NET.png 16_9_logo_small.png Nicam_Digital_Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png

46 UHF

dvb-t.png

DIGEA.png ALPHA.png Stereo_small.png teletext_small.png fiber-optic-cable.png
ALTER.png Stereo_small.png teletext_small.png
ANT1.png Stereo_small.png teletext_small.png
MAKTV.png Stereo_small.png teletext_small.png

47 UHF

dvb-t.png

DIGEA.png MEGA.png Stereo_small.png teletext_small.png fiber-optic-cable.png
SKAI.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png
STAR.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png
. . .

48 UHF

dvb-t.png

ERT_SMALL.png VOULI.png Stereo_small.png 1.6 KW fiber-optic-cable.png
cinesport.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png
prisma.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png
RikSat.png Stereo_small.png
49 UHF SKAI.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png 10 KW LINK.png
50 UHF VOULI.png fiber-optic-cable.png
51 UHF EURONEWS.png 16_9_logo_small.png teletext_small.png Hotbird.png

52 UHF

dvb-t.png

ERT_SMALL.png ET1.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png fiber-optic-cable.png
NET.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png
ET3.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png teletext_small.png
ERT-hd.png hd_logo_small.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png
NET.png radio_icon.png
DEFTERO.png radio_icon.png
TRITO.png radio_icon.png
ERASPORT.png radio_icon.png
KOSMOS.png radio_icon.png
53 UHF NOVACINEMA1.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png lock.png LINK.png
54 UHF KONTRA.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png LINK.png
55 UHF KANALI10.png LINK.png
57 UHF SHOP_TV.png LINK.png
58 UHF NOVASPORTS1.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png lock.png LINK.png
59 UHF MTV.png 16_9_logo_small.png Stereo_small.png LINK.png
60 UHF 0-6.png Stereo_small.png LINK.png
61 UHF 902_TV.png Stereo_small.png LINK.png
64 UHF HIGH.png Stereo_small.png LINK.png
65 UHF BLUE_SKY.png Stereo_small.png LINK.png
68 UHF MAD.png Stereo_small.png teletext_small.png LINK.png

Τελευταία Ενημέρωση: 6/8/2011


Επιστροφή στα Κ.Ε. της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Personal tools