Main Page

From Arnoldsen

Dette er min første Wiki, så vi må se hvad det bliver til. Jeg har kun erfaringer fra små redigeringer i wikipedia, så det er ret begrænset hvad jeg kender til brugen af det, men jeg læser jævnligt i wikipedia.

Wikien er oprettet som en del af kurset Web Applikations Udvikling, der indgår i en Master i Kommunikation/IT, som jeg er i gang med. Den skal fungere som aflevering af en opgave, men det kunne godt være jeg kunne anvende princippet til min undervisning.

Jeg har arbejdet en del med fremstilling af hjemmesider, og det er ret overraskende, at jeg allerede sidder og redigerer sider under en time efter jeg har læst opgaven - det kan man kalde Web Udvikling.

Siden skal bruges til en besvarelse af Opgave 2, hvor jeg sammenligner DHM, der er et åbent hypermediesystem fremstillet til samarbejde omkring dokumentation af større tekniske systemer, og Microcosm der et framework, der i høj grad forsøger at lægge sig ind i de eksisterende applikationer. Begge værktøjer har til formål at kunne lægge en hypermedie-struktur ind over de eksisterende værktøjer, og samtidigt dele denne hypermediestruktur mellem en række personer i et netværk. Jeg har foretaget en sammenligning af de to systemers væsentlige punkter.

I de nutidige websystemer vil jeg betegne Wikis og Blogs som systemer, mens Web 2.0 er et paraplybegreb, der dækker over en række systemer, men som lige så meget er en filosofi omkring brugen af WWW. De systemer der kombinerer åbne hypermediesystemer med WWW har jeg kaldt Web-augmenting, og jeg sammenligner mulighederne her.

Til slut har jeg en reflektion over det at skrive hypertekst.

Personal tools