Statuten:Voorstellen

From Hades Leuven

Algemeen

Opmerking: Dit is een wiki, dus onderhevig aan veranderingen. De Statuten worden echter enkel gewijzigd via een Statutaire Vergadering. De enige, echte versie van de Statuten is dus te vinden op de Yahoo E-Groups!

Waar vind ik een online versie van de Statuten?
Hoe dien ik Voorstellen tot Statuutswijziging in?

Voorstellen

Nog geen voorstellen ingediend!

Personal tools