Thomas Munch

From 1742

Relation till presidenten: Filosofen Thomas Munch är presidentens närmaste man efter Erick von Brunnow. Han är en man som enbart kan beskrivas med orden hederlig, orädd och givmild. Som riksminister är det hans uppgift att tillgodose folkets behov, en uppgift han älskar.

Personal tools