Erick von Brunnow

From 1742

Relation till presidenten: Erick kan närmast beskrivas som presidentens styvson. Då hans relationer till sin far och bror är ansträngda så finner han tillit åt sin president. Erick innehar republikens näst högsta post då han är vice-president.

Personal tools