Van tijd tot tijd

From Teleblik

Twaalfdelige serie programma's over het begrip tijd, benaderd vanuit een aantal wetenschappelijke, sociologische en culturele invalshoeken. Doelgroep: VO.

Personal tools