Vakwerk

From Teleblik

Negendelige serie voor leerlingen in de eerste twee jaren van de basisvorming. De serie is ontwikkeld door het NOT ism het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en is opgezet om het keuzeproces van leerlingen mbt een bepaald vak te verbreden of te verdiepen. Elke aflevering bestaat uit twee delen, waarin aandacht wordt besteed aan één facet van een verplicht vak van de basisvorming. Elk onderdeel wordt ingeleid met een sketch over het dagelijks leven, waarna in een klassescène getoond wordt hoe leerlingen de vaardigheid in de basisvorming leren. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de vaardigheid wordt gebruikt tijdens vervolgopleidingen en bij het uitoefenen van bepaalde beroepen.
Doelgroep: VO onderbouw.

Personal tools