Powerpoint

From Teleblik

Een fragment zelf kan niet in PowerPoint gezet worden, maar wel een link naar dat fragment. Door een klik op de link start het gekozen fragment. Meer informatie over Teleblik en Powerpoint.

Personal tools