Gouden handen

From Teleblik

Serie educatieve programma's waarin een beeld wordt geschetst van een ambacht. Jonge vaklieden vertellen waarom ze kozen voor hun beroep, wat ze verwachten van hun toekomst en wat ze vinden van het imago van hun vak. Doelgroep: VO / MBO

Personal tools