FF moeve

From Teleblik

Vierdelige educatieve dramaserie over sport en sportief gedrag i.h.k.v. het Europese jaar van Opvoeding door Sport. Een groep jongens en meiden treft elkaar regelmatig rondom het sportveld. Ze delen sportbelevenissen en worstelen met onderwerpen als ziekte, handicap, stelen, verliezen, ongewenste intimiteiten, ouders en de liefde.
Doelgroep: PO gr 7,8 VO onderbouw

Personal tools