Duidelijke taal

From Teleblik

Serie van zestien programma's waarin op gedramatiseerde wijze een beeld wordt geschetst van problemen die vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op de werkvloer tegenkomen. Aan de orde komen de spanningen, frustraties en conflicten die kunnen ontstaan, oa door het niet goed beheersen van de Nederlandse taal, cultuurverschillen, de motivatie om al dan niet iets aan de problemen te doen en hoe andere mensen daarbij kunnen helpen.
Doelgroep: VO / MBO

Personal tools