De Taalcentrale

From Teleblik

Serie van vier cursusprogramma's, gepresenteerd door Annemiek Pesch, voor leerlingen van de hoogste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin de taalkunde en taalbeschouwing centraal staan. In de serie komt oa aan de orde: het als vanzelfsprekend ervaren van het vermogen van de mens om dmv woorden te communiceren, de hulpmiddelen die hij daarbij gebruikt en de problemen die veel mensen hebben om aan de gewone communicatieprocessen deel te nemen. Per programma zijn er steeds twee afgeronde blokjes te zien.
Doelgroep: VO / MBO

Personal tools