Buiten

From Teleblik

Vierdelige serie natuurprogramma's voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, ihkv schooltv-natuuronderwijs, over de ontwikkeling van verschillende landschapstypen in West-Europa.
Doelgroep: PO groep 7,8

Personal tools