Κύπρος

From Greektv

Εδώ θα φιλοξενούνται οι Συχνότητες της Κύπρου.

Η μορφή ειναι προσωρινη, μεχρι να συγκεντρωθουν αρκετά δεδομένα.


Contents

Λευκωσία

Αγλαντζιά

UHF 48: PLUS TV (AXIA Channel)

UHF 56: ALFA TV (DVB-T)

UHF 63: Lumier TV (DVB-T)

UHF 65: ANT1 TV

Λεμεσός

Σίλο

UHF 33: EXTRA TV Λεμεσού UHF 49: PLUS TV (AXIA Channel)

Αρμενοχώρι

UHF 40: PLUS TV (AXIA Channel)

UHF 61: EXTRA TV Λεμεσού

Λαρνακα

Βαβατσινιά

UHF 34: ALFA TV (DVB-T)

UHF 49: PLUS TV (AXIA Channel)

UHF 62: Lumier TV (DVB-T)

Πάφος

Τσάδα

UHF 48: PLUS TV (AXIA Channel)

UHF 38: PIK1

UHF 32: PIK2

UHF 45: ERT

UHF 41: ANT1

UHF 26: SIGMA

UHF 40: PAFOS TV

UHF 27: OMEGA TV

UHF 30: MAGIC

Αμμόχωστος

Φανός

UHF 54: Lumier TV (DVB-T)

UHF 69: Lumier TV (DVB-T)

Κυρήνεια

Image:Kentraekpompiskypros1xg1.jpg

Κύρια κέντρα εκπομπής είναι

> ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ > ΤΡΟΟΔΟΣ > ΦΑΝΟΣ

Α/Α Περιοχή/Σταθμός

Περιοχή ΡΙΚ ΕΝΑ ΡΙΚ ΔΥΟ ERT EXTRAMegaCyprus
Αγία Αννα Λάρνακας 404348
Λαγουδερά 515855
Αγίοι Βαβατσινιάς 404750 24
Λετύμπου 263322
Αγιος Επιφάνιος51/595855
Λεύκαρα595652
Αγιος Θεόδωρος Λ/κας382145
Μάμμαρι405443
Αγιος Θεόδωρος Σολέας 404750
Μαραθάσα 515855
Αγιος Κωνσταντίνος 404750
Μενόγεια 435348
Αγιος Παύλος 515855
Μηλικούρι 435348
Αγλαντζιά 404354
Μονιάτης51 5855
Αγρός Α 615449
Νικητάρι615449
Αγρός Β 404750
Ξυλιάς615449
Αθαλάσσα382245
Ξυλιάτος 404750
Ακουρσός 515855
Οδού515855
Αλεθρικό 402250
Ορμήδεια 485343
Αλέκτωρα 435348
Ορόκλινη 273322
Αλωνα 595652
Παλαιχώρι 352932
Απλίκι515855
Παλώδια 404750
Αρμενοχώρι 515855 61
Παραλίμνι (Φανος)515855 46
Αρμου404750
Πάχνα515855
Αρχιμανδρίτα404750
Παχύαμμος 404750
Αψιού 404750
Πεντάλια435348
Βουνί435348
Πέρα Πεδί 273222
Γαλάτα 435348
Ποταμίτισσα 435348
Γέρι 435348
Πύλα 404750
Γερμασόγεια 26 29 22
Πύργος515855
Γιαλιά352932
Πωμός 265822
Γιόλου 263322
Σαϊττάς 404750
Διερώνα 382145
Σανίδα 615449
Δρούσια 595652
Σαράντι 435348
Επισκοπή Πάφου 435348
Σιλό Λεμεσού 382145 33
Κακοπετριά 404750
Σκούλλι 352932
Καλαβασός 435348
Σπήλια 595652
Καλό Χωριό Λάρνακας 352932
Συκόπετρα515855
Καλό Χωριό Λεμεσού435348
Τρεις Ελιές404348
Καμινάρια404750
Τρόοδος 63128
Κάμπος435348
Τσάδα383245
Καπέδες404750
Φαρμακάς435348
Κάτω Αμίαντος515855
Φοινί595652
Κάτω Πλάτρες352925
Φτερικούδι515855
Κελοκέδαρα595652
Φύτη615449
Κορφή595652
Ψεματισμένος 404750
Personal tools