Exklaverna

From 1742

De tre exklaverna Pontus, Karamus och Acre styrs lokalt av de generaler som styr arméerna där. Eftersom de utsätts för krig väldigt ofta saknar de nästan produktion och deras värde är endast strategiskt.

Personal tools