Comanda

From Francescroma

Objectiu proposat en l'assignatura

L'activitat consisteix en la redacció d'un assaig d'entre cinc i deu pàgines d'extensió per a una revista científica del camp de l'educació. L'assaig ha d'abordar àmpliament la diversitat metodològica en la investigació educativa, les seves principals fonamentacions i implicacions, així com les seves potencialitats i limitacions.

Per a això s'haurà d'exposar de manera argumentada el dilema entre metodologies quantitatives i metodologies qualitatives, fent ús de cites, autors i teories que legitimin i justifiquin el nostre enfocament. Com a tot assaig, el posicionament de l'autor o autors és inevitable i fins i tot necessari. L'avaluació de l'esmentada activitat es realitzarà partint dels criteris de rigor, fonamentació teòrica, legitimitat científica i coherència de l'article, és a dir, no dependrà d'un tipus de posicionament o un altre sobre el dilema del mètode en investigació educativa.


.

Personal tools