Wladmir I

From 1742

Förste Tsaren av Azov-Volgograd, Wladmir I är besatt av sin egen viktighet och försöker alltid få Azov-Volgograd att bli accepterat som ett riktigt land, trots avsaknaden av ett stort hov och med endast en adelsfamilj förutom Tsarfamiljen. Trots detta ser de flesta i det ryska hovet hela landet Azov Volgograd som något fånigt som Bonrorbaqerna hittat på. Detta gör honom bara merihärdig i försöken att skapa legitimitet.

Personal tools