Von Randow

From 1742

Den rika famlijen von Randow uppfattas av många som adliga. Detta är dock felaktigt och enda anledningen är att Hugo Randow insett hur adeln lockar de fattiga att känna sig trygga. Därav namnet von Randow. Uppvuxen i ett borgarhus gav sig Hugo ut i sina unga dagar för att finna rikedomen. Den fann han, men all rikedom är inte alltid förtjänad. Hugo von Randow valde att finna sin rikedom i famnen på änkor. Hos rika gamla änkor spenderade han 10 år av sitt liv tills hans rikedom var stor nog att köpa en skofabrik i Danzig. På den vägen har det sedan dess gått. Numera är Hugo en av Preußens rikaste män och med sin rikedom ämnar han nu söka makt. Däremot så går det inte en dag utan att Hugo tänker på sitt förflutna, ett tidigare liv som han gör allt för att det inte skall komma fram.

Personal tools