Von Lettow

From 1742

Nyinvandrade släkten von Lettow kommer egentligen från Litauen men valde att bosätta sig i den nya republiken istället för att flytta med resten av sitt folk österut mot Minsk. För detta är de avskydda av hemlandet och inte fullt accepterade av sitt nya hemland. Mycket av detta kan bero på att Stanislaw von Lettow valde att liera sig med Karl Mannerstein, en man som ligger i öppen fejd med presidenten. Däremot så har von Lettow, trots misstänksamheten byggt upp en stor rikedom genom sina bankaffärer i huvustaden.

Personal tools