Vittoro Lombardo

From 1742

Kunglig befälhavare. Den man efter kungen som har högst rank i landet.

Personal tools