Sultanat

From 1742

Riket styrs av en enväldig Sultan. Trots detta är Yerusalayem ett av de mest upplysta rikena i världen, eftersom de vanligaste adelstitlarna Vizier och Pasha inte ärvs, utan de mest dugliga får titeln. Därmed saknar Yerusalayem den rika medelklassen som andra länder har, vilket minskar motsättningarna mellan adel och borgare. Det ger även Sultanen mer makt, vilket var den ursprungliga anledningen.

Personal tools