Shah

From 1742

Härskaren över Persien, han är knuten till Kalifen, men har ändå stort personlig makt över mycket i kalifatet

Personal tools