Republiken Norge

From 1742

Republiken Norge är namnet på den nation som gjorde uppror mot kungamakten för att istället skapa en demokrati. Är dock på nedgång efter en serie skakande nyheter om de män som styr riket.

Personal tools