Peter Siferstedt

From 1742

Peter är också bror till Adolf. Ruskigt avundsjuk på sin äldre broder. Fyller ingen funktion i styret utan beskrivs som Svenska unionens Casanova. Ständigt ett problem för sina bröder tack vare sin ovilja att spara pengar eller undvika kvinnor.

Personal tools