Ormouz

From 1742

Ett område inklämt i inlandet mellan Azov och Gorkij. Det saknar både handel och jordbruk i stor skala, men de rika familjerna från Rostok åker dit när de vill lämna ränksmiderierna i Azov.

Personal tools