Muhammed

From 1742

Kaliffamiljen som hävdar sig vara profetens ättlingar. De tidiga medlemmarna var stora ledare som expanderade kalifatet, men numera är deras titel näst intill cermoniell, makten ligger i rådgivarnas händer.

Personal tools