Mannerstein

From 1742

Karl Mannerstein är envåldshärskandet personifierad. Han styr sitt gods utanför huvudstaden som en feodalherre styrde för flera hundra år sedan. Han avskyr allt som den nya republiken står för och enda anledningen till att han bor i landet är att hans huvud sitter löst ifall han hamnar i franska händer. Karl Mannersteins högsta dröm är att införa enväldet i Rep. Preußen och han har insett att det går att göra ifall han kan komma åt hans namne Karl, presidenten från släkten Masenbach.

Personal tools