Machmud I

From 1742

Efter en kupp mot sin Farbror Achmed III lyckades han utmanövrera kuppmakarna och återställa Al-Osmanis makt över riket. Han prioriterar kulturen i riket, framför allt musik och poesi, det senare är även hans egen favoritsysselsättning.

Personal tools