Louise de Normandie

From 1742

Drottning av Nordnorge, en kvinna som förlorat vettet tack vare födseln av Hans. En födsel som tog tre dagar. De få gånger hon visar sig för allmänheten är det ifrån balkongen på slottet och alltid sittandes på en tron. Detta tros bero på att hon är fastbunden så att folket skall se henne springa runt som en virrpanna.

Personal tools