Lambert

From 1742

Nicolas Lambert är en bundsförvant till Moreau. Han är dock en av få i sin släkt som inte står på den nuvarande kungens sida, nåt som kostat honom mycket. Nicolas har inga barn, men när Jeromes dotter Patricia blir tillräckligt gammal skall dessa gifta sig och på så sätt sammansluta släkterna.

Personal tools