Konstantinos

From 1742

En grekisk ätt som anser sig vara ättlingar till Kejsar Konstantin. Därmed anser även de att de har rätten till makten över Påvendömet. De vill framför allt satsa på Grekland och Medelhavshandeln, och bryr sig inte så mycket om krig och territorium.

Personal tools