Klas von Bisland

From 1742

Son till konsulen Henrik von Bisland, styr faderns industrier i och runtom Riga. Mycket rik och omtyckt i Estland. Har ingen egen familj men ungås gärna med sina vänners familjer. Detta anses vara ett problem av fadern ifall sonen inte får en arvinge så omöjligör det släktens fortsatta maktinflytande.

Personal tools