Jämtland

From 1742

Allt ovanför Svealand har fått namnet Nordsverige av kosnulerna. Förutom Sundsvall så pågår finns ingen stad av betydelse i provinsen.

Personal tools