Ivanov Capatovskij

From 1742

Sonen i Capatovskijfamiljen. Han har blivit skickad till Volgograd å sin faders vägnar för att försöka utmanövrera Tzaren. Hittills går det inte så bra, men hans makt sträcker sig ändå över stora delar av Volgograds gator.

Personal tools