Imajeren Imazaghan

From 1742

kallades tidigare för Kel Tagelmust. De är den överlägset mest folkrika klanen. De talar Tamajaq, men de flesta tror att de inte är Imazaghani. Deras hud sägs vara svartare än aska, och de är alltid beslöjade, till skillnad från övriga klaner, som tar av sin Slöja, eller Tagelmust, i städer och tält. En annan skillnad är att Imajeren Imazaghan endast består av krigare. De är beroende av de övriga klanerna för övriga sysslor. Kvinnorna i Imajeren Imazaghan är också krigare, men skjuter i regel pilbåge i stället för att slåss med svärd som männen gör. I övrigt behandlas de på samma sätt som män, med undantaget att bågskyttar anses vara lägre stående krigare än svärdskämpar. Till skillnad från de övriga klanerna, som följer Animistiska religioner, är Imajeren Imazaghan Kristna, men följer en märklig version av kristendomen som inte liknar vare sig katolicism, Ortodoxism eller Protestantism. Efter att ha vunnit slaget vid Timbuktu 1799 blev Kel Tagelmust ledare för alla klaner, och antog därefter namnet Imajeren Imazaghan, vilket kan översättas bokstavligt till "De Fria och Tappra av det Fria Folket" Imajeren är titeln på de högsta krigarledarna i klanerna, och Imazaghan är det kollektiva namnet på alla klanerna, såväl som området de bor i. namnt översätts därmed bäst till "Ledarna av Klanerna". Efter detta sätts även den lägsta medlem av Imajeren Imazaghan högre upp i hierarkin än ledarna för de övriga klanerna.

Personal tools