Haratilla IV

From 1742

Son till Attila IX och den mäktigaste härskaren av Hunnerna på många hundra år. Han betraktas av omvärlden som djävulen och själv gör han inget för att förändra denna uppfattningen. Haratilla IV är en härskare som enbart ser militära erövringar i den närmaste framtiden och har därför utvecklat en massiv amré som han väntar att få släppa lös.

Personal tools